Produkty

Fundamenty / Hydroizolacje

Hydroizolacja fundamentów to ważny etap budowy domu, ponieważ popełnione błędy są już praktycznie niemożliwe do naprawienia. Prawidłowo zabezpieczone fundamenty chronią konstrukcję domu przed wilgocią i jej destrukcyjnym działaniem.

Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji fundamentów domu i prawidłowe ich wbudowanie to podstawowy warunek pozwalający na uniknięcie późniejszych problemów z wilgocią.

Ławy fundamentowe i fundamenty należy chronić przed działaniem wody i wilgoci. Sposób wykonania hydroizolacji zależy zatem od wysokości wód gruntowych i przepuszczalności gruntu. Wyróżniamy izolację poziomą i pionową fundamentów.

Izolacja pozioma fundamentów

Zadaniem izolacji poziomej jest ochrona ściany przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu. Do wykonania takiej hydroizolacji można zastosować dwie warstwy papy na lepiku, papy termozgrzewalne lub folie izolacyjne. Umieszcza się je między ławami fundamentowi a ścianami fundamentowymi oraz na styku ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian domu. ochrona pionowa ścian fundamentów to także zabezpieczenie nie tylko przed wodą, ale także przed korzeniami drzew i krzewów czy gryzoniami. W tym celu od kilku lat coraz częściej stosowana jest folia kubełkowa.

Oferta izolacji poziomej

Izolacja pionowa fundamentów

Izolacja przeciwwodna fundamentów układana jest po zewnętrznej stronie ściany fundamentowej i piwnicznej.
Lekka hydroizolacja fundamentów. Wykonuje się ją, gdy dom będzie posadowiony powyżej poziomu wód gruntowych na glebach przepuszczalnych, np. piaski, żwiry czy rumosze. Połączenia ławy fundamentowej z fundamentami i inne naroża wymagają wyoblenia o promieniu około 5 cm. Jeśli podłoże wykonane jest z bloczków betonowych na fugę nanosimy roztwór gruntujący – przygotowujemy go zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Gdy grunt wyschnie nakładamy warstwę hydroizolacji właściwej z mas bitumicznych lub polimerowych – są łatwe do nanoszenia, elastyczne i doskonale uzupełniają wszelkie nierówności i ubytki podłoża. Zawsze stosujemy się do zaleceń producenta. Należy wykonać dwie warstwy izolacji powłokowej – drugą po wyschnięciu pierwszej.

Średnia hydroizolacja fundamentów. Znajduje zastosowanie, gdy dom posadowiony jest powyżej poziomu wód gruntowych na gruntach nieprzepuszczalnych (glina) oraz gdy istnieje ryzyko podniesienia wód gruntowych ponad najniżej położonych fundamentów. W przypadku wykonywania tego typu hydroizolacji prace przygotowawcze wyglądają tak samo jak w lekkiej metodzie, jednak to wykonania warstwy izolacji przeciwwilgociowej stosuje się masy bitumiczne i polimerowe oraz dwie warstwy papy sklejane lepikiem. Pamiętajmy, aby używać pap i lepików jednego rodzaju – smołowe lub asfaltowe. Do izolacji fundamentów możemy również zastosować różnego rodzaju folie polietylenowe (LDPE lub HDPE) lub z PVC.

Oferta izolacji pionowej