Abizol S dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Abizol S dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

ABIZOL S idealnie nadaje się do stosowania na podłożach o skomplikowanych kształtach i dowolnych spadkach – dzięki własnościom tiksotropowym powłoka nie spływa nawet z pionowych powierzchni. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są zwarte, wyjątkowo elastoplastyczne i niwelują pęknięcia podłoża do 2 mm. Nie uszkadza styropianu.

Parametry techniczne

 • opakowania: 9 kg, 18 kg,
 • kolor: brązowo-brunatny,
 • postać: gęsta tiksotropowa pasta,
 • temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5°C do +35°C,
 • czas schnięcia: 3-5 dni,
 • grubość warstwy: do 2 mm,
 • zużycie: punktowe klejenie styropianu: ok. 1 kg/m²,
 • hydroizolacja: 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy,
 • ilość warstw: minimum 2 czyszczenie narzędzi: wodą, po zaschnięciu rozpuszczalnikiem organicznym.

Zastosowanie

 • stosowany do lekkich i średnich izolacji przeciwwodnych,
 • przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych do betonu, ścian murowanych,
 • hydroizolacje podziemnych części budowli (ław, ścian fundamentowych itp.) – lekkich, średnich przeciwwodnych,
 • hydroizolacje stropów na gruncie w piwnicach, garażach itp.,
 • hydroizolacje podposadzkowe tarasów, balkonów.