Styrodur xps

Styrodur xps

PS (ekstrudowana pianka polistyrenowa – do i na izolacje) to nowoczesny materiał powszechnie stosowany na całym świecie w budownictwie do termoizolacji fundamentów, piwnic, dachów odwróconych i miejsc narażonych na stały kontakt z wilgocią oraz w sektorze reklamy. Materiał cechuje się zamkniętokomórkową, jednorodną strukturą w całej swojej masie, co gwarantuje utrzymanie jego właściwości izolacyjnych w długim okresie. XPS posiada doskonały współczynnik przenikania ciepła ‚λD’. Płyty te spieniane są dwutlenkiem węgla, w związku z czym są ekologiczne i przyjazne dla środowiska naturalnego. Proponujemy płyty produkowane przez firmę BASF płyty Styrodur w kolorze zielonym w pięciu gęstościach oraz różnych grubościach.

Zalety i przewagi:

 • Najniższy współczynnik „λD” – lepsza izolacyjność, mniejsza utrata energii.
 • Jedyna certyfikowana struktura wielowarstwowa – możliwość uzyskania warstw izolacyjnych niemożliwych do uzyskania przy użyciu produktów konkurencyjnych,
 • Ekstruzja w zadanych grubościach; technologia produkcji dodatkowo zabezpieczająca materiał przed szkodliwym działaniem wody,
 • Produkt idealny dla rozwiązań tzw. „domów pasywnych”,
 • Odporność na działanie mrozu (cykl zamrażania-roszenia),
 • Odporność na butwienie i korozję biologiczną,
 • Bardzo mała absorpcja wilgoci,
 • Duża wytrzymałość mechaniczna,
 • Wysoki moduł sprężystości,
 • Niska gęstość i mały ciężar przy dużej sztywności (idealny do znaków wielkogabarytowych),
 • Trwałość użytkowania (zakres temp. stosowania -50°C/+75°C),
 • Łatwość obróbki i montażu,
 • Samogasnący.

Zastosowania:

 • Izolacja dachów płaskich, odwróconych, tarasów i dachów zielonych, ścian piwnic (STYRODUR® 3035 CS),
 • Izolacja ścian, mostków termicznych, cokołów i innych elementów budynków wykonanych z betonu (STYRODUR® 2800C),
 • Termoizolacja podłóg w budynkach mieszkalnych (STYRODUR® 2500C),
 • Termoizolacja podłóg znacznie obciążonych: hale i magazyny z dopuszczeniem ruchu pojazdów, podłogi przemysłowe, podłoża drogowe, kolejowe (STYRODUR® 4000 CS, STYRODUR® 5000 CS),
 • Wycinanie liter i innych form przestrzennych.