Styropian fundamentowy

Styropian fundamentowy

Oznaczenie zgodnie z normą EN 13163:2012 EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,90)1-TR150-DLT(1)5-WL(T)1

Przeznaczenie:
Perymetryczne płyty izolacyjne Fundamin 100 mogą mieć kontakt bezpośrednio z gruntem lub ze środowiskiem trwale obciążonym wodą bez dodatkowych zabezpieczeń.
Niska nasiąkliwość przy wysokiej wytrzymałości mechanicznej powoduje, że jest to materiał termoizolacyjny zawsze suchy w swojej strukturze, a zatem dobrze izoluje termicznie.
Zastosowanie:
Płyty izolacyjne Fundamin 100 wykonane w technologii agregatowej (technologicznie formowane) są przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej:

 • ścian fundamentów poniżej poziomu gruntu do głębokości 2 m
 • cokołów i ścian piwnic
 • podłóg, ścian i stropów w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
 • ścian wewnętrznych i zewnętrznych
 • dachów płaskich i stropodachów

Istotne cechy produktu

 • deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła temp. 10oC (λD): 0,036 [W/(m·K)]
 • nasiąkliwość wodą, długotrwała- po 28 dobach przy całkowitym zanurzeniu <0,8 %
 • naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu > 100 kPa
 • obciążenia użytkowe nie większe niż 30kN/m2
 • reakcja na ogień: Euroklase E

Wymiary

 • zielone płyty styropianowe Fundamin 100 produkowane są w wymiarach 1250×615 mm.
 • grubość płyt od 40 do 200 mm, skokowo co 10 mm.
 • krawędzie płyt są frezowane na zakład 15mm