Pustak 19 cm akustyczny

Pustak 19 cm akustyczny

  • wymiary:  390 x 190 x 190 mm
  • waga: 19,3 kg
  • wytrzymałość na ściskanie: 12,5 MPa
  • odporność ogniowa: REI 120
  • izolacyjność akustyczna: Rw=57 dB
  • mrozoodporność: F10
  • absorpcja kapilarna: 4,5 g/m2s
  • ilość na palecie: 60 szt.
  • zastosowanie: mury ścian konstrukcyjnych, ściany międzylokalowe