Płyty Styropianowe EPS 100 Hydromax

Płyty Styropianowe EPS 100 Hydromax

Kod wyrobu: EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)5

Przeznaczenie:
Płyty przeznaczone są do termoizolacji miejsc narażonych na długotrwały kontakt z wodą

Zastosowanie:

  • ściany fundamentowe poniżej poziomu gruntu
  • cokołów ścian i piwnic
  • dachów płaskich i stropodachów
  • podłóg na stropie w pomieszczeniach wilgotnych
  • pomieszczeń o dużej wilgotności np. chłodni, mroźni, myjni
  • posadzek wykonanych bezpośrednio na gruncie o obciążeniu użytkowym ok. 3000kg/m2
  • tarasów, balkonów itp.