Płyty Styropianowe EPS 100-038 Dach / Podłoga

Płyty Styropianowe EPS 100-038 Dach / Podłoga

Kod wyrobu: EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P10- BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Przeznaczenie:
Płyty do wykonywania izolacji termicznej w miejscach o obciążeniach do 3,0 t/m2, przeznaczenie DACH/PODŁOGA

Zastosowanie:

  • do wykonywania izolacji cieplnej w budownictwie o obciążeniu użytkowym do 3,0 ton/m2
  • do wykonania izolacji termicznej dachów użytkowych i nieużytkowych, płaskich i spadzistych, nowych i regenerowanych
  • do wykonania izolacji termicznej podłóg na gruncie oraz na stropie żelbetowym normalnie obciążonych
  • posadzek przemysłowych