H+H TERMO

H+H TERMO

Bloczki z betonu komórkowego o gęstości 350 kg/m3 służące do wznoszenia ciepłych ścian jednowarstwowych. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła wynosi λ = 0,095 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła dla ściany o grubości 48 cm wynosi U = 0,19 W/m2K.