H+H Bloczki

H+H Bloczki

H+H Polska oferuje następujące bloczki:
• profilowane na pióro i wpust z uchwytem montażowym;
• profilowane na pióro i wpust bez uchwytu montażowego;
• gładkie z uchwytem montażowym;
• gładkie.
H+H Bloczki stosujemy przy wznoszeniu:
• ścian zewnętrznych nośnych;
• ścian piwnic;
• ścian wewnętrznych nośnych;
• ścian wewnętrznych nienośnych;
• ścian ogniowych i kompleksowych przegród ściennych.