Cegła pełna

Cegła pełna

Cegła pełna to najstarszy materiał budowlany produkowany przez człowieka. Mimo pojawienia się wielu nowych materiałów murowych, cegła jest wciąż potrzebna przy budowie domu.

Cegła pełna to materiał ceramiczny o czerepie porowatym. Produkuje się ją z mieszanki gliny, która musi być odpowiednio rozdrobniona i wymieszana z wodą i kruszywem na jednolitą masę. Po uformowaniu cegły są suszone, a następnie wypalane w temperaturze 800-1000oC. Czerwona cegła pełna jest mocno osadzona w naszej tradycji. Ale może mieć ona jeszcze inne odcienie. Zależnie od złoża gliny, temperatury wypału i dostępu tlenu cegła może być jaśniejsza lub ciemniejsza, prawie bordowa, czy ciemnobrązowa.
Cegła pełna ma kształt prostopadłościanu o wszystkich bokach płaskich. W małych cegielniach często produkuje się cegły z zagłębieniem na szerokim boku, w którym umieszcza się zaprawę murarską.
Z cegły pełnej wznosi się mury nośne i osłonowe, ściany działowe, kominy, słupy, obmurowania i wypełnienia. Jest chętnie wykorzystywana do obudowywania kominków, grilli ogrodowych i wznoszenia innych elementów małej architektury. W Polsce tradycyjnie produkuje się cegły pełne o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm. Do wymurowania 1 m2 ściany potrzeba 52-54 sztuki, zależnie od grubości spoiny, która może wynosić 1-1,5 cm..